Links en adressen

Klik op de naam/het logo om op de website te komen

Regionale Zorgorganisties

Radiotherapie

Patiënteninformatie

Stichting Klacht & geschil eerstelijnszorg
Heeft u een klacht over de huisarts/zorgverlener, een huisartsenpost, een gezondheidscentrum of een zorggroep, dan kunt u zich wenden tot de SKGE. De stichting is opgezet op basis van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een goede en snelle aanpak van klachten. De Stichting Klacht en geschil eerstelijnszorg biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van klachten.

Uitgebreide informatie over een groot aantal ziektes en de behandeling daarvan. Deze teksten zijn geschreven voor patiënten bij wie de desbetreffende ziekte is vastgesteld.

Handige informatie over huisarts en de zorgverzekering

Kiesbeter
Site van de overheid met vergelijkende informatie over zorgverzekeringen, ziekenhuizen en medicijnkosten.
Ook voor informatie over gezondheid, preventie en patiëntenrechten kunt u terecht op deze website

Apotheek.nl
Betrouwbare informatie over de meest gebruikte geneesmiddelen, waarvoor ze worden gebruikt en wat de bijwerkingen zijn.

GGD zorgwijzer
Gezondheidsinformatie over veel verschillende onderwerpen.

Drinktest
Als uw regelmatig alcohol drinkt, kunt u hier uw drinkgedrag analyseren.

Informatie voor jongeren

Zorgwijzer/ggd
Informatie over verschillende gezondheidsthema’s: o.a. anticonceptie en abortus, geneesmiddelen, psychische klachten en lichamelijke ziekten

Drugs
Alles over drugs, risico’s en gezondheid

Roken Info
Cijfers en feiten over tabak en roken, ook handig voor een werkstuk of spreekbeurt.

Sense
Wat weet jij over SOA en veilig vrijen?

Grip op je dip
Wat je zelf kunt doen aan je sombere buien

Sugar
Informatie over diabetes voor en door jongeren.

Informatie voor jongeren

Alcoholinfo 
Informatie over alcohol en de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik.

RIVM
Voor vragen over infectieziekten en vaccinaties.

Voedingscentrum
Wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie over gezonde voeding en voedselveiligheid.

Roken
Voorlichting over roken en hulp bij het effectief stoppen met roken

Bijsluiter sigaret

Inhalatorgebruik

Kanker
Een uitgebreide website met informatie over alle soorten kanker, en veel adressen van patiëntenverenigingen.

Meldpunt medicijnen
Hier kunnen patiënten bijwerkingen, vragen en/of opmerkingen over medicijnen, bijsluiters en verpakkingen kwijt.

Adviezen en richtlijnen voor reizigers over preventie van ziekte, vaccinaties en malaria.

 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Informatie van en over patiëntenorganisaties, met veel links.

Ziekte door dieren
Veel informatie over ziekten die door dieren worden overgebracht.

Zwanger! 
Alle informatie over zwangerschap in een (online) folder.

Uitstrijkje 
Informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Erfelijkheid.nl
Informatie over erfelijke aandoeningen