COPD

Copd staat voor “chronic obstructive pulmonary disease’. Het is een aandoening van de longen die komt door het roken. De longen verliezen hun’ adem capaciteit.’Patiënten met copd kunnen steeds minder goed doorademen, zijn vaker en sneller benauwd en hebben vaker last van infecties van de longen. 
Het ziekte proces kan stoppen door te stoppen met roken. De longen genezen dan niet maar het verlies van adem capaciteit stabiliseert. 

Wat kan de praktijkverpleegkundige voor u betekenen? 

COPD kan veel beperkingen teweegbrengen in uw dagelijks leven. Daarbij kunnen de meest uiteenlopende vragen bij u opkomen. De verpleegkundige geeft u, naast de huisarts, ondersteunende zorg en informatie over het ziektebeeld COPD. Zij kan u informeren over en begeleiden bij het herkennen van klachten, wat te doen bij klachten en het omgaan met de ziekte. 

De verpleegkundige kan u onder andere: 
– informatie geven over inhalatie-medicijnen en zuurstofgebruik 
– instructie geven over inhalatie-technieken en hulpmiddelen 
– informatie geven over het belang van voldoende beweging en goede voeding 
– samen met u oplossingen zoeken voor problemen waar u tegenaan loopt 
– in contact brengen met andere Astma of COPD-patiënten als u hier behoefte aan heeft 
– begeleiden bij het stoppen met roken 
– saneringsadviezen geven 

De verpleegkundige onderhoudt contacten met ondersteunende instanties zoals Thuiszorg, Revalidatie, het Astma Fonds en Patiëntenverenigingen. 
Zij kan daar informatie opvragen die voor u van belang is en u in contact brengen met instanties die u hulp kunnen bieden. De verpleegkundige doet ook de longfunctie tests (tot voor kort werd dit gedaan in het lab van de shl aan de ignatius straat).

Hoe gaat een longfunctie onderzoek in zijn werk? en Waarom dit onderzoek? 
Door dit onderzoek wordt de inhoud en de kracht van uw longen bepaald. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek? 
De zuster vraagt u om door het mondstuk zo ver mogelijk uit te blazen en zo diep mogelijk in te ademen. Hiermee wordt de inhoud van de longen bepaald. Vervolgens ademt u diep in en zo krachtig en ver mogelijk uit en weer zo snel mogelijk diep in. Hiermee wordt de kracht van uw longen bepaald. Als uw huisarts het nodig vindt, krijgt u hierna een medicijn, dat de luchtwegen kan verwijden. Afhankelijk van het medicijn wordt na 10 of na 30 minuten het onderzoek herhaald, om na te gaan of de inhoud en de kracht van de longen verbeteren door de medicijnen. 

Mag u uw medicijnen innemen vóór het onderzoek? 
Als het mogelijk is, moet u 6 uur voor het onderzoek stoppen met: 
– Ventolin, Bricanyl, Salbutamol, Airomir, Atrovent, Berotec, Berodual , Combivent 
en Ipratropiumbromide. 
Als het mogelijk is, moet u 12 uur voor het onderzoek stoppen met: 
– Foradil, Oxis, Seretide, Serevent en Symbicort. 
Als het mogelijk is, moet u 36 uur voor het onderzoek stoppen met: 
– Spiriva. 

Hoe lang duurt het onderzoek? 
Het onderzoek duurt minimaal 15 minuten. 
Wanneer de verpleegkundige het onderzoek herhaalt na toediening van de medicijnen, 
dan duurt het maximaal 45 minuten. 

Lees meer hierover op www.hebikcopd.nl