Werkdagen: 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Niet verschenen op uw afspraak, zonder opgave van reden of afmelding

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak heeft gemaakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan “openvalt” en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen!

Gezien het feit, dat dit niet meer af en toe gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt/wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim van tevoren (minimaal 1 uur) naar de praktijk.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt

Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de 2e keer opeenvolgend NIET verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat is bij de huisarts, PA, praktijkondersteuner of bij de doktersassistente) zullen hiervoor zelf een rekening krijgen van € 25.00 (vijfentwintig euro) en in geval van een dubbele afspraak € 50.00 (vijftig euro). Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

Meer contactinformatie nodig?