taakverdeling

Doktersassistenten

Onze doktersassistenten zijn gediplomeerd en hebben al veel jaren ervaring in het vak. Een van hun taken is het beantwoorden van de telefoon. Vaak zult u als beller meemaken dat de doktersassistent iets zal willen weten over uw klacht. Patiënten die hier al langer bekend zijn kennen dit, maar voor nieuwe patiënten kan het even wennen zijn. De reden dat we dit doen (dit heet triage) is om een zo goed mogelijke planning te kunnen maken. Zo kunnen we wachttijden tot het minimum beperken. Dat werkt uitstekend; alleen vlak na de vakanties is het soms erg druk.

De belangrijkste reden van triage is echter om een inschatting te kunnen maken hoe urgent uw klacht is, zodat we snel kunnen handelen als blijkt dat u met spoed gezien moet worden. Het uitvragen van de klacht heeft voor de huisarts ook het voordeel dat zij weet waar de patiënt voor komt, zodat zij de kans heeft om zich voor het gesprek even te verdiepen in het onderwerp en eventuele oude verwijsbrieven na te lezen.

Een aantal klachten handelt de doktersassistent ook zelfstandig af, bijvoorbeeld door middel van een advies. Uiteraard wordt dit nadien altijd met de huisarts besproken. De doktersassistent heeft ‘s middags spreekuur. Zij houdt zich dan voornamelijk bezig met bloeddruk meten, oren uitspuiten, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, enkels tapen, wond controle en het maken van uitstrijkjes en toedienen van injecties.

Verpleegkundige

De verpleegkundige houdt zich voornamelijk bezig met de 3 maandelijkse controles van de patiënten met diabetes mellitus. Dit houdt in bloeddruk
meten, kijken naar de suiker, controle van het gewicht, lengte en middelomvang, controle of er recent nog oog foto’s gemaakt zijn, en controle van de medicatie natuurlijk.

Petrie werkt al ruim 10 jaar in onze praktijk en het valt op dat de patiënten met veel plezier naar haar toe gaan. Onze patiënten met diabetes krijgen extra aandacht van Petrie. 

Ook heeft Petrie aandacht voor de gezondheid van ouderen in onze praktijk en begeleidt een ouderen project in de wijk.

Verder houdt Petrie zich bezig met de mensen met astma en COPD (chronische longziekte door het roken). Zij voert longfunctieonderzoeken (blaastesten) uit om te controleren of de longinhoud van die patiënten goed blijft.

Als verpleegkundige kan zij op alle fronten veel bijdragen aan de zorg in de praktijk. Dus voor wondverzorging, bloeddruk meten, stoppen met roken advies, meten van de doorbloeding van de benen, etc, etc kunnen de patiënten ook bij haar terecht.

 

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van de huisarts. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van een arts-assistent in het ziekenhuis. Taken van de PA zijn:

  • uitvoeren anamnese en lichamelijk
  • onderzoek
  • stellen diagnose
  • aanvragen en interpreteren van
  • aanvullend onderzoek
  • opstellen en uitvoeren van een behandelplan
  • voorlichting geven
  • medisch technische handelingen verrichten
  • medicatie voorschrijven

Huisarts en Verpleegkundig specialist

De huisartsen (en de verpleegkundig specialist) in de praktijk zijn breed opgeleid en hebben ook de nodige ervaring opgedaan in het ziekenhuis. U kunt met al uw medische of psychische klachten bij hen terecht. In de praktijk wordt meer dan 80% van die klachten door de huisarts zelf opgelost. Soms is het beter of juist wenselijk om patiënten (met of zonder spoed) gericht door te verwijzen naar een specialist. Dit kan betekenen een medisch specialist in het ziekenhuis in of buiten Breda, of een hulpverlener buiten een ziekenhuis zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, afkickverpleegkundige, logopediste, fysiotherapeut etc.

Verwijzing naar een specialist vindt uitsluitend plaats ná consultatie door de huisarts. Het is dus niet mogelijk om eerst een afspraak te plannen bij de specialist en daarna een verwijskaart af te halen. Dit heeft een reden. In de Nederlandse gezondheidszorg heeft de huisarts de functie van poortwachter. Zorg in het ziekenhuis is duur. Dus het is belangrijk dat mensen gericht verwezen worden op basis van de juiste redenen en naar de juiste specialist. De ervaring leert dat het ook lastig is om zelf in te schatten of verwijzing nodig is. Wij helpen u er graag bij!