Gezondheidslezingen in Breda West

Gezondheidslezingen bieden informatie voor een breed publiek 
Het Amphia Ziekenhuis organiseert een aantal keer per jaar de Amphia Gezondheidslezing. Met deze Gezondheidslezingen wil Amphia een breed (leken)publiek informeren over nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en innovaties in een bepaald vakgebied of bij een bepaald ziektebeeld. Ook organiseert het amphia info ochtenden over praktische zaken zoals borstvoeding etc: zie onder

Hoe zijn de gezondheidslezingen opgebouwd? 
Specialisten van het ziekenhuis en andere deskundigen gaan tijdens het symposium uitgebreid in op het onderwerp dat voor die avond is gekozen. Bij elke lezing is ook een huisarts betrokken. Patiëntenorganisaties en belangenorganisaties presenteren zich op een patiënteninformatiemarkt. Aan het einde van elke publiekslezing is er gelegenheid om vragen te stellen.

Waar en wanneer vinden de lezingen plaats? 
De Amphia Gezondheidslezingen vinden plaats in het Kenniscentrum van het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht. Ze duren van 20.00 uur tot 21.30 uur; de zaal gaat om 19.30 uur open. De Amphia Gezondheidslezingen zijn gratis toegankelijk na aanmelding. De inloop en info ochtende zijn op verschillende lokaties: zie info hieronder

Aanmelden voor de Amphia Gezondheidslezing 
Wilt u een gezondheidslezing bijwonen? U kunt zich aanmelden voor de Amphia Gezondheidslezing door een aanmeldformulier in te vullen. Zie www.amphia.nl