Waarneming / Vakanties

Vakantie informatie

Gesloten wegens vakantie:

  • Vrijdag 27 mei
  • Vrijdag 22 juli
  • Maandag 1 augustus t/m vrijdag 19 augustus

Spoed

Voor dringende gevallen die niet tot de volgende dag kunnen wachten of tot de eigen huisarts terug is, kunt u contact opnemen op telefoonnummer 076 – 521 52 12. U wordt dan automatisch doorverbonden met een van de waarnemende huisartspraktijken in de buurt.

Meer contactinformatie nodig?